Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen som kontaktforældre

Velkommen som Kontaktforældre. 

Skolebestyrelsen vil med dette skriv byde dig velkommen som kontaktforældre i dit barns klasse på Asgård Skole. Kontaktforældrene er i høj grad med til at præge livet i klassen og på skolen. Det er en vigtig og sjov opgave, der giver mulighed for kontakter på kryds og tværs og for at komme tæt på skolens liv. 
Du indgår som kontaktforældre i et samarbejde med klasselæreren om at styrke trivslen i klassen, og relationerne forældrene imellem.  Vi anbefaler, at der er minimum to kontaktforældre i hver klasse – 4-5 forældre, og at de repræsenterer både piger og drenge. 
Samarbejdet mellem forældre, kontaktforældre, lærere, ledelse og skolebestyrelse er beskrevet i princippet for ”Skole-hjem-samarbejdet”. 
Dette skriv skulle gerne give dig overblik over din rolle som kontaktforældre, både på klasseniveau og skoleniveau. 


Valg af kontaktforældre 
Kontaktforældre vælges af den enkelte klasse på det første forældremøde i skoleåret. Det er vigtigt, at der er tale om reelle valg hvert år, så nye interesserede nemt kan komme ind og sikre ny energi. 
Der vælges typisk mellem to og fem kontaktforældre. Det er vigtigt at klassen på forældremødet forventningsafstemmer, hvad kontaktforældrene skal tage fat på. Når nye kontaktforældre er valgt, skal deres kontaktinfo hurtigst muligt på AULA, så de er til at få fat på.


Hvad er min rolle som kontaktforælder? 
Som kontaktforældre kommer du til at have en central rolle i samarbejdet mellem klassens forældre og skolens ledelse og skolebestyrelsen. 
Det er ikke din rolle at gå ind i enkeltsager mellem forældre og lærere, forældre eller ledelse. Din primære drivkraft er en lyst til at indgå i en klasses samlede trivsel og udvikling. 
Som kontaktforældre har du støtte og sparring i lærerteamet i forhold til møder mv. Du kan regne med lærerteamet hjælper med: 
•    Opstart af klassesamarbejdet – planlægning af møder og hvem der bliver kontaktforældre 
•    Løbende samarbejde om forældremøder – to gange om året – mødeindhold / praktisk hjælp. 
•    Hjælp til sociale arrangementer, forældrekontakt, tilmelding, lokaler.

Forældremøder 
Kontaktforældrene inviteres af klassens lærere til at deltage i et formøde inden forældremøder for at planlægge forældremødets dagsorden i samarbejde. Forældremøder finder sted i starten af skoleåret.
Skolebestyrelsen tilstræber at være repræsenteret ved alle årganges forældremøder for at fortælle om arbejdet i skolebestyrelsen. 
Skolebestyrelsen står desuden til rådighed, hvis klassen ønsker besøg i forbindelse med et møde eller et arrangement.

Sociale arrangementer 
Det bidrager til et godt miljø i klassen, hvis der jævnligt afholdes sociale arrangementer. Kontaktforældre bidrager ofte til det ved at tage initiativ til arrangementer af forskellig art. 
Kontaktforældrene beslutter selv hvilke aktiviteter og arrangementer, de vil være med til at igangsætte. 
Husk  at det ikke nødvendigvis er kontaktforældrene, der skal stå for alt det praktiske omkring arrangementet; opgaver kan med fordel uddelegeres til andre forældre i klassen.

Støtte og sparring i rollen som kontaktforælder 
Klassens lærerteam har som sagt fingeren på pulsen i klassen. Får du som kontaktforælder henvendelser om et problem i klassen, som du ikke føler, at du kan eller skal håndtere, så kontakt klassens lærere.
Inklusionsvejleder kan også være behjælpelige med at komme med gode råd i forhold til, hvordan man på bedst mulig vis skaber trivsel og fordrer de sociale relationer i klassen. Inklusionsvejleder Lue kan altid kontaktes via AULA. 

Samarbejde med Skolebestyrelsen 
Skolebestyrelsen sætter rammerne for skolens liv, og jo mere Skolebestyrelsen ved om skolens liv, desto bedre kan den udføre sit hverv. Her kan kontaktforældrene give input og være hørings-part for Skolebestyrelsen. 
Én gang årligt arrangerer Skolebestyrelsen et møde med kontaktforældrene. Dette møde skal sikre dialog og skabe mulighed for at dele erfaringer og lade sig inspirere af hinanden. Der tilstræbes at mødet afholdes i efteråret, således at alle klasser har fundet kontaktforældre ved årets første forældremøde. 

Planlægning 
Det er nemt at blive løbet over ende af hverdagen. Derfor er det en god investering for kontakt-forældrene at planlægge årets forløb (evt. med et årshjul) og få plottet ind i kalenderen, hvornår der skal foregå hvad, og hvem der har hvilke opgaver.


Forslag til mødetemaer
Her følger nogle forslag til, hvad det kan være godt at drøfte blandt klassens forældre og lærere. Nogle temaer er kun relevante på enkelte klassetrin – andre kan være relevante på tværs af samtlige årgange: 

Indskoling: 
Fødselsdagspolitik (gaver, slik osv.) 
Legegrupper 
Sociale relationer/mobning 
Omgangstone og sprog 
Mobiltelefoni/sociale medier 

Mellemtrin: 
Lommepenge 
Fritidsinteresser 
Tøjvaner/dresscode 
Medbestemmelse og selvstændighed 
Mobiltelefoni/sociale medier 

Udskoling: 
Udvikling og pubertet 
Rygning og alkohol 
Mobiltelefoni/sociale medier 
Klassefester og private fester 
For yderligere inspiration kan et besøg på hjemmesiden www.skole-foraeldre.dk være en god idé.


Vi glæder os til samarbejdet og kan naturligvis kontaktes, hvis du har spørgsmål til guiden eller kontaktforældrerollen i det hele taget. 
Har du brug for at komme i kontakt med skolens ledelse eller Skolebestyrelsen, kan vi kontaktes via AULA. 
Du er meget velkommen til både at ringe og skrive! Yderligere kontaktinfo findes på hjemmesiden: asgaard-skole.aula.dk.

Med venlig hilsen 
Skolebestyrelsen på Asgård skole.